Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 26 tháng 04 năm 2015

Tin tức & sự kiện

Nhập thông tin tốt nghiệp cao đẵng và đại học năm 2015

Nhập thông tin tốt nghiệp cao đẵng và đại học năm 2015

GVCN lớp 12 lấy danh sách lớp mình rồi nhập thông tin đúng theo mẫu quy định ở danh sách này và kiểm dò chính xác. GVCN mail đến thptaldong@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại thầy Định hạn cuối ngày 25/4/2015.

Thư viện ảnh

 • Hội nghị CBCC 2013-2014

 • Vui Trung Thu 2014

 • Vui Trung Thu 2014

 • Vui Trung Thu 2014

 • Văn nghệ chào mừng Lễ KG năm học 2014-2015

 • Tổ Tin học

 • HS phát biểu tại Lễ KG năm học 2014-2015

 • Thầy Đỗ Thiện Quang, BT Đảng bộ-HT nhà trường

 • Tổ Thể dục-GDQP

 • BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2013-2014

 • Tổ Sử-Địa-CD

 • BCH chi đoàn GV nhiệm kỳ 2013-2014

 • Tổ Văn

 • BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

 • Tổ Toán

 • Tặng quà kỷ niệm cho GV về hưu

 • Tổ Lý

 • Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp GD

 • Cô Nguyễn Tâm Nhân-CT Công đoàn ngành GD-ĐT T-T-Huế

 • Tổ Hóa

 • Tổ Sinh-Công nghệ

 • Tổ Anh văn

 • Tổ Văn phòng