Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin trường » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 10:56 17/09/2020  

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Sơn

Họ và tên:  Hoàng Văn Sơn
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Email:

 sonqp1065@gmail.com

hvson.ald@hue.edu.vn

Điện thoại:  0914.424578
Địa chỉ:  Lộc An, Phú Lộc, T-T-Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách:
+ Thanh, kiểm tra nội bộ trường học, khảo thí KĐCL.
+ Công tác CCVC, chuẩn CDNN.

+ Công tác QPAN, an toàn trường học.

+ Công tác NCKH trong GV và HS, GD hướng nghiệp và dạy nghề.

+ Chỉ đạo trực tiếp các tổ: Sinh-KTNN, Lịch sử, TDQP, Địa lý.

+ SH tổ CM Địa lý.

+ Thực hiện một số công việc khác do thủ trưởng đơn vị phân công.

Số lượt xem : 1529