Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin trường » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 15:05 04/05/2016  

Hiệu trưởng Nguyễn Khả

 

Họ và tên: Nguyễn Khả
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email:

nguyenkhaploc@gmail.com

nkha.ald@hue.edu.vn

Điện thoại: 0914066809
Địa chỉ: xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung;
- Công tác tổ chức và cán bộ;
- Công tác kế hoạch và tài chính.

Số lượt xem : 4114