Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin trường » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 18:19 13/02/2022  

Hiệu trưởng Nguyễn Vinh Hưng

Họ và tên:  Nguyễn Vinh Hưng
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  nvhung.ald@hue.edu.vn
Điện thoại:  0914.425325
Địa chỉ:  TP Huế, T-T-Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

* Phụ trách chung và chỉ đạo các nội dung sau:

- Công tác chính trị tư tưởng, công tác kế hoạch.

- Tổ chức cán bộ.

- Quản lý tài chính,tài sản.

- Phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ban đại diện CMHS.

- Tiếp nhận học sinh, cho học sinh chuyển trường, cho học sinh thôi học, khen thưởng, kỷ luật học sinh.

- Công tác đối ngoại.

- Công tác phòng chống dịch.

- Phụ trách đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Sinh hoạt chuyên môn tại Tổ Sinh-CN.Số lượt xem : 592