Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin trường » Đảng bộ

Đảng bộ

Cập nhật lúc : 19:26 08/10/2018  

Quy định xử lý Đảng viên vi phạm Xin mời quý vị xem chi tiết ở file đính kèm

Tải tại đây 

Số lượt xem : 3859