Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin trường » Đảng bộ

Đảng bộ

Cập nhật lúc : 19:26 08/10/2018  

Quy định xử lý Đảng viên vi phạm Xin mời quý vị xem chi tiết ở file đính kèm

Tải tại đây 

Số lượt xem : 5092