Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin trường » Số ĐT và Email CBGVNV

Số ĐT và Email CBGVNV

Cập nhật lúc : 16:10 04/09/2021  

Số ĐT và Email CBGVNV năm học 2021-2022 Quý thầy cô xem chi tiết ở file đính kèm

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ    
TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG    
         
DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ CBGVNV 
NĂM HỌC 2021-2022
STT Họ và tên Tổ/Môn Email công vụ Số ĐT
1 Huỳnh Thế Danh BGH htdanh.ald@hue.edu.vn 0985866268
2 Hà Thị Thanh Trà BGH htttra.ald@hue.edu.vn 0373206697
3 Hoàng Văn Sơn BGH hvson.ald@hue.edu.vn 0914424578
4 Lê Thị Thuỷ Văn ltthuy.ald@hue.edu.vn 0986.99911
5 Nguyễn Thị Ái Ly Văn ntaly.ald@hue.edu.vn 0384933514
6 Lê Thị Thu Hằng Văn ltthang.ald@hue.edu.vn 0395377445
7 Trương Thị Thu Hà Văn tttha.ald@hue.edu.vn 0964 256 366
8 Đinh Thị Quỳnh Như Văn dtqnhu.ald@hue.edu.vn 0968.445632
9 Nguyễn Thị Trâm Văn nttram.ald@hue.edu.vn 0935294446
10 Trần Thị Thu Hoài Văn ttthoai.ald@hue.edu.vn 0989073555
11 Nguyễn Thị Thảo Văn ntthao.ald@hue.edu.vn 0397166139
12 Lê Thị Nhật Văn ltnhat.ald@hue.edu.vn 0368861737
13 Hồ Thị Lý Văn htly.ald@hue.edu.vn 0398871501
14 Chế Thị Kim Phụng Văn ctkphung.ald@hue.edu.vn 0762607647
15 Lê Anh Toán lanh.ald@hue.edu.vn 0388305325
16 Đoàn Thị Thu Hà Toán dttha.ald@hue.edu.vn 0385909727
17 Nguyễn Văn Đức Toán nvduc.ald@hue.edu.vn 0985.29.06.03
18 Lê Nam Toán lnam.ald@hue.edu.vn 0967736652
19 Lê Tuấn Anh Toán ltanh.ald@hue.edu.vn 0949552277
20 Nguyễn Văn Lộc Toán nvloc.ald@hue.edu.vn 0978306177
21 Nguyễn Thị Thùy Linh Toán nttlinh.ald@hue.edu.vn 0976.273.575
22 Nguyễn Ngọc Thắng Toán nnthang.ald@hue.edu.vn 0972524009
23 Phạm Thị Khánh Ly Toán ptkly.ald@hue.edu.vn 0976120921
24 Đào Văn Phụng Tin dvphung.ald@hue.edu.vn 0978935648
25 Lê Sơn Tin lson.ald@hue.edu.vn 0386281410
26 Võ Thành Chơn Tin vtchon.ald@hue.edu.vn 0984.694394
27 Hồ Thị Trang Tin httrang.ald@hue.edu.vn 0374.716171
28 Trần Thị Thuý Hạnh Tin ttthanh.ald@hue.edu.vn 0978372814
29 Phan Viết Hải pvhai.ald@hue.edu.vn 0986053479
30 Ngô Thọ ntho.ald@hue.edu.vn 0353065634
31 Hoàng Minh Thi hmthi.ald@hue.edu.vn 0774522780
32 Huỳnh Thị Ngân Tâm htntam.ald@hue.edu.vn 0945297629
33 Phùng Thị Thúy ptthuy.ald@hue.edu.vn 0384345335
34 Trần Lê Việt tlviet.ald@hue.edu.vn 0944925352
35 Trương Thị Hồng Hạnh tthhanh.ald@hue.edu.vn 0984.793551
36 Lê Thị Bích Liên ltblien.ald@hue.edu.vn 0976.915087
37 Nguyễn Hồng Lộc Hóa nhloc.ald@hue.edu.vn 0344012107
38 Ngô Thanh Hằng Nga Hóa nthnga.ald@hue.edu.vn 0839145295
39 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Hóa nttnguyen.ald@hue.edu.vn 0935179298
40 Nguyễn Thị Ngọc Anh Hóa ntnanh.ald@hue.edu.vn 0362796218
41 Nguyễn Đình Túy Ngọc Hóa ndtngoc.ald@hue.edu.vn 0343059669
42 Trần Thị Đoan Hậu Hóa ttdhau.ald@hue.edu.vn 0333536567
43 Phạm Thị Mỹ Trang Hóa ptmtrang.ald@hue.edu.vn 0914054779
44 Huỳnh Thị Thanh Tâm Hóa htttam.ald@hue.edu.vn 0702761414
45 Đào Thị Thu My Sinh dttmy.ald@hue.edu.vn 0379625873
46 Nguyễn Thị Ngọc Bích Sinh ntnbich.ald@hue.edu.vn 0766628898
47 Võ Thị Tuyết Nhung Sinh vttnhung.ald@hue.edu.vn 0834909469
48 Lê Thị Phương Mai Sinh ltpmai.ald@hue.edu.vn 0353192742
49 Nguyễn Mỹ Hồng Nhung Sinh nmhnhung.ald@hue.edu.vn 0886.530.940
50 Đinh Thị Kim Liên CN dtklien.ald@hue.edu.vn 0946929293
51 Trương Thị Trang Thanh CN tttthanh.ald@hue.edu.vn 0338488212
52 Nguyễn Thị Diệu CN ntdieu.ald@hue.edu.vn 0382142651
53 Phạm Thị Mi Sa CN ptmsa.ald@hue.edu.vn 0971435211
54 Võ Đại Thạnh AV vdthanh.ald@hue.edu.vn 0839316474
55 Lê Thị Lam Hương AV ltlhuong.ald@hue.edu.vn 0972343117
56 Ngô Thị Thu Hằng AV ntthang.ald@hue.edu.vn 0944168955
57 Nguyễn Thị Ngọc Anh AV ntnanhav.ald@hue.edu.vn 0946899313
58 Đinh Thị Quỳnh Ngân AV dtqngan.ald@hue.edu.vn 0935541346
59 Trần Thị Đoan Trang AV ttdtrang.ald@hue.edu.vn 0986802105
60 Lê Thị Thùy AV ltthuy.ald@hue.edu.vn 0989905949
61 Trần Bá Thùy An AV tbtan.ald@hue.edu.vn 0905996355
62 Đặng Thị Ái Lộc AV dtaloc.ald@hue.edu.vn 0334419330
63 Tôn Thị Kim Phụng AV ttkphung.ald@hue.edu.vn 0948541124
64 Ngô Thị Ngọc Giàu AV ntngiau.ald@hue.edu.vn 0979289021
65 Nguyễn Trang Nhung AV ntnhung.ald@hue.edu.vn 039.707.5788
66 Huỳnh Thị Ngọc Hương CD htnhuong.ald@hue.edu.vn 0913048146
67 Nguyễn Văn Định CD nvdinh.ald@hue.edu.vn 0985657046
68 Âu Trường Sơn CD atson.ald@hue.edu.vn 0829406651
69 Trần Thị Sen CD ttsen.ald@hue.edu.vn 0383642401
70 Trần Thị Trang Sử tttrang.ald@hue.edu.vn 0934844809
71 Nguyễn Thị Như Sử ntnhu.ald@hue.edu.vn 0942.999.393
72 Nguyễn Thị Thuận Sử ntthuan.ald@hue.edu.vn 0367246180
73 Trần Thị Đông Thi Sử ttdthi.ald@hue.edu.vn 034.9826.291
74 Trần Lợi Địa tloi.ald@hue.edu.vn 0398345195
75 Đặng Trọng Nghĩa Địa dtnghia.ald@hue.edu.vn 0912777902
76 Trần Thị Giang Địa ttgiang.ald@hue.edu.vn 0382735655
77 Lê Văn Thiện Địa lvthien.ald@hue.edu.vn 0359050154
78 Đỗ Văn Em TDQP dvem.ald@hue.edu.vn 0905877235
79 Nguyễn Quốc Thành TDQP nqthanh.ald@hue.edu.vn 0986780516
80 Lê Hải Dương TDQP lhduong.ald@hue.edu.vn 0983573539
81 Nguyễn Xuân Thu TDQP nxthu.ald@hue.edu.vn 0985756098
82 Hà Công Thuận TDQP hcthuan.ald@hue.edu.vn 0945719255
83 Trần Tuấn Việt TDQP ttviet.ald@hue.edu.vn 0947744776
84 Ngô Xuân Huỳnh TDQP nxhuynh.ald@hue.edu.vn 0946690099
85 Đậu Quang Hưng TDQP dqhung.ald@hue.edu.vn 0985871090
86 Nguyễn Thị Hạnh VP nthanh.ald@hue.edu.vn 0858269286
87 Ngô Thị Minh Hoàng VP ntmhoang.ald@hue.edu.vn 0917.967161
88 Đinh Thị Ngọc Thủy VP dtnthuy.ald@hue.edu.vn 0979 027 046
89 Hồ Văn Lượng VP hvluong.ald@hue.edu.vn 0989 873 894
90 Đoàn Thị Thu Loan VP dttloan.ald@hue.edu.vn 0962408291
Tải file 1  

Số lượt xem : 417