Thứ Hai, 26/10/2020

Buổi sáng

- Chào cờ đầu tuần

- Trực báo GVCN.

- 8h30: Hội ý lãnh đạo.

-Dạy học theo TKB

Buổi chiều

-Dạy học theo TKB

- Trực báo GVCN.

- Chào cờ đầu tuần.

Thứ Ba, 27/10/2020

Buổi sáng

-Dạy học theo TKB

Buổi chiều

-Dạy học theo TKB

Thứ Tư, 28/10/2020

Buổi sáng

-Dạy học theo TKB

Buổi chiều

-Dạy học theo TKB

Thứ Năm, 29/10/2020

Buổi sáng

-Dạy học theo TKB

Buổi chiều

-Dạy học theo TKB.

-Hội ý các ban chuẩn bị thành lập trường.

Thứ Sáu, 30/10/2020

Buổi sáng

-Dạy học theo TKB

Buổi chiều

-Dạy học theo TKB.

-Các lớp trưng bày báo tường.

-14h: Họp Hội đồng thi đua

-15h: Họp các ban chuẩn bị thành lập trường.

Thứ Bảy, 31/10/2020

Buổi sáng

- Hội thi văn nghệ, báo tường chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường(bắt đầu từ 7h30) toàn thể giáo viên, học sinh tham gia

- Học sinh nghỉ học.

Buổi chiều

 

- Hội thi văn nghệ, báo tường chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường

- Học sinh nghỉ học