Thứ Hai, 24/01/2022

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB

- 14h: Họp Đảng ủy

- 15h30: Chấm thi phong trào Xanh sạch đẹp

Thứ Ba, 25/01/2022

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB

Thứ Tư, 26/01/2022

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB

Thứ Năm, 27/01/2022

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB

Buổi chiều

- 13h30: Hội nghị Tổng kết coonng tác Đảng ( Học sinh nghỉ học)

Thứ Sáu, 28/01/2022

Buổi sáng

- 8h: Sơ kết HK I

- Học sinh tổng vệ sinh trường lớp

Buổi chiều

- Học sinh tổng vệ sinh trường lớp

- Văn phòng kiểm tra và niêm phong CSVC

Thứ Bảy, 29/01/2022

Buổi sáng

Nghỉ Tết Nguyên đán.