Thứ Hai, 14/10/2019

Buổi sáng

Chào cờ đầu tuần, triển khai một số hoạt động Hội CTĐ.

Buổi chiều

Chào cờ đầu tuần, triển khai một số hoạt động Hội CTĐ.

Đ/c Trà BTĐU, Đ/c Khả HT họp tại UBND huyện.

Thứ Ba, 15/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Đ/c Danh P HT tham dự Hội thi ATGT huyện.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Thứ Tư, 16/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

15 giờ 00' Họp Hội đồng nâng lương.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Thứ Năm, 17/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

13 giờ 30' Hội nghị Công đoàn, tổ chức kỷ niệm 20/10.

Thứ Sáu, 18/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.

Thứ Bảy, 19/10/2019

Buổi sáng

Dạy học theo TKB.

Buổi chiều

Dạy học theo TKB.