Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 17:29 18/04/2021  

Tuần 16 năm 2021
Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/04/2021)

- Chào cờ đầu tuần.

- Dạy học theo TKB.

- Chào cờ đầu tuần.

- 14h: Hội nghị công tác thi và tuyển sinh, phổ biến quy chế thi tại Nguyễn Tri Phương. Tp: T.Danh, T.Định.

- Dạy học theo TKB.

Thứ Ba
(20/04/2021)

- Dạy học theo TKB.

- Dạy học theo TKB.

-14h: Dự hội nghị công tác tuyển sinh tại hội trường Sở. (Thầy Danh, thầy Định)

Thứ Tư
(21/04/2021)

Nghĩ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ Năm
(22/04/2021)

- Dạy học theo TKB.

- Duyệt quyết toán năm 2020.

- Dạy học theo TKB.

- Duyệt quyết toán năm 2020.

Thứ Sáu
(23/04/2021)

- Thi thử TN lần 2 (học sinh K11 nghỉ học).

- 9h30\\\': Họp Hội đồng.

- Dạy học theo TKB.

Thứ Bảy
(24/04/2021)

- Thi thử TN lần 2 (học sinh K11 nghỉ học).

- Tổ chức Câu lạc bộ Robocom.

- Thi thử TN lần 2 (học sinh K11, K10 nghỉ học).

16h30: Tư vấn hướng nghiệp K12, hướng dẫn làm hồ sơ thi.

- Tổ chức Câu lạc bộ Robocom.

Chủ Nhật
(25/04/2021)