Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 05:44 26/10/2020  

Tuần 44 năm 2020
Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(26/10/2020)

- Chào cờ đầu tuần

- Trực báo GVCN.

- 8h30: Hội ý lãnh đạo.

-Dạy học theo TKB

-Dạy học theo TKB

- Trực báo GVCN.

- Chào cờ đầu tuần.

Thứ Ba
(27/10/2020)

-Dạy học theo TKB

-Dạy học theo TKB

Thứ Tư
(28/10/2020)

-Dạy học theo TKB

-Dạy học theo TKB

Thứ Năm
(29/10/2020)

-Dạy học theo TKB

-Dạy học theo TKB.

-Hội ý các ban chuẩn bị thành lập trường.

Thứ Sáu
(30/10/2020)

-Dạy học theo TKB

-Dạy học theo TKB.

-Các lớp trưng bày báo tường.

-14h: Họp Hội đồng thi đua

-15h: Họp các ban chuẩn bị thành lập trường.

Thứ Bảy
(31/10/2020)

- Hội thi văn nghệ, báo tường chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường(bắt đầu từ 7h30) toàn thể giáo viên, học sinh tham gia

- Học sinh nghỉ học.

 

- Hội thi văn nghệ, báo tường chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường

- Học sinh nghỉ học

Chủ Nhật
(01/11/2020)