Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 07:42 24/01/2022  

Tuần 4 năm 2022
Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/01/2022)

- Dạy học theo TKB

- Dạy học theo TKB

- 14h: Họp Đảng ủy

- 15h30: Chấm thi phong trào Xanh sạch đẹp

Thứ Ba
(25/01/2022)

- Dạy học theo TKB

- Dạy học theo TKB

Thứ Tư
(26/01/2022)

- Dạy học theo TKB

- Dạy học theo TKB

Thứ Năm
(27/01/2022)

- Dạy học theo TKB

- 13h30: Hội nghị Tổng kết coonng tác Đảng ( Học sinh nghỉ học)

Thứ Sáu
(28/01/2022)

- 8h: Sơ kết HK I

- Học sinh tổng vệ sinh trường lớp

- Học sinh tổng vệ sinh trường lớp

- Văn phòng kiểm tra và niêm phong CSVC

Thứ Bảy
(29/01/2022)

Nghỉ Tết Nguyên đán.

Chủ Nhật
(30/01/2022)