Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 06:15 14/10/2019  

Tuần 42 năm 2019
Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 20/10/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/10/2019)

Chào cờ đầu tuần, triển khai một số hoạt động Hội CTĐ.

Chào cờ đầu tuần, triển khai một số hoạt động Hội CTĐ.

Đ/c Trà BTĐU, Đ/c Khả HT họp tại UBND huyện.

Thứ Ba
(15/10/2019)

Dạy học theo TKB.

Đ/c Danh P HT tham dự Hội thi ATGT huyện.

Dạy học theo TKB.

Thứ Tư
(16/10/2019)

Dạy học theo TKB.

15 giờ 00' Họp Hội đồng nâng lương.

Dạy học theo TKB.

Thứ Năm
(17/10/2019)

Dạy học theo TKB.

13 giờ 30' Hội nghị Công đoàn, tổ chức kỷ niệm 20/10.

Thứ Sáu
(18/10/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Thứ Bảy
(19/10/2019)

Dạy học theo TKB.

Dạy học theo TKB.

Chủ Nhật
(20/10/2019)