Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 25 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » E-Learning

E-Learning

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Nội dung tập huấn E-learning 2016

Đây là nội dung tập huấn E-learning và hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presnter 7.0 để hổ trợ soạn giảng theo chuẩn E-learning.