Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Văn bản chuyên môn

Văn bản chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KẾT QUẢ BỐC THĂM TIẾT DẠY BẮT BUỘC(HỘI THI GVDG CẤP TỈNH LẦN VII)

MỜI GIÁO VIÊN THAM GIA THI HỘI Ý SAU TIẾT 2 NGÀY 07/3/2016 TẠI PHÒNG TRUYỀN THỐNG. TRÂN TRỌNG!