Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Văn bản chuyên môn

Văn bản chuyên môn

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KẾT QUẢ BỐC THĂM TIẾT DẠY BẮT BUỘC(HỘI THI GVDG CẤP TỈNH LẦN VII)

MỜI GIÁO VIÊN THAM GIA THI HỘI Ý SAU TIẾT 2 NGÀY 07/3/2016 TẠI PHÒNG TRUYỀN THỐNG. TRÂN TRỌNG!