Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 15:58 08/05/2019  

KẾT QUẢ ĐIỂM KT KHỐI 12 (VĂN, TOÁN, AV, LÝ, HÓA, SINH) HK II NĂM HỌC 2018-2019

Tải file 1  

Số lượt xem : 2017

Các tin khác