Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:02 15/02/2022  

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL CÔNG VỤ CBGVNV NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
Kính mời quý thầy cô giáo và PHHS xem chi tiết bên dưới và ở file đính kèm!

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

   

TRƯỜNG THPT AN LƯƠNG ĐÔNG

   
         

DANH SÁCH EMAIL CÔNG VỤ CBGVNV

NĂM HỌC 2021-2022

STT

Họ và tên

Tổ/Môn

Email công vụ

Số ĐT

1

Nguyễn Vinh Hưng

BGH

nvhung.ald@hue.edu.vn

0914.425325

2

Huỳnh Thế Danh

BGH

htdanh.ald@hue.edu.vn

0985866268

3

Hà Thị Thanh Trà

BGH

htttra.ald@hue.edu.vn

0373206697

4

Hoàng Văn Sơn

BGH

hvson.ald@hue.edu.vn

0914424578

5

Lê Thị Thuỷ

Văn

ltthuy.ald@hue.edu.vn

0986.99911

6

Nguyễn Thị Ái Ly

Văn

ntaly.ald@hue.edu.vn

0384933514

7

Lê Thị Thu Hằng

Văn

ltthang.ald@hue.edu.vn

0395377445

8

Trương Thị Thu Hà

Văn

tttha.ald@hue.edu.vn

0964 256 366

9

Đinh Thị Quỳnh Như

Văn

dtqnhu.ald@hue.edu.vn

0968.445632

10

Nguyễn Thị Trâm

Văn

nttram.ald@hue.edu.vn

0935294446

11

Trần Thị Thu Hoài

Văn

ttthoai.ald@hue.edu.vn

0989073555

12

Nguyễn Thị Thảo

Văn

ntthao.ald@hue.edu.vn

0397166139

13

Lê Thị Nhật

Văn

ltnhat.ald@hue.edu.vn

0368861737

14

Hồ Thị Lý

Văn

htly.ald@hue.edu.vn

0398871501

15

Chế Thị Kim Phụng

Văn

ctkphung.ald@hue.edu.vn

0762607647

16

Lê Anh

Toán

lanh.ald@hue.edu.vn

0388305325

17

Đoàn Thị Thu Hà

Toán

dttha.ald@hue.edu.vn

0385909727

18

Nguyễn Văn Đức

Toán

nvduc.ald@hue.edu.vn

0985.29.06.03

19

Lê Nam

Toán

lnam.ald@hue.edu.vn

0967736652

20

Lê Tuấn Anh

Toán

ltanh.ald@hue.edu.vn

0949552277

21

Nguyễn Văn Lộc

Toán

nvloc.ald@hue.edu.vn

0978306177

22

Nguyễn Thị Thùy Linh

Toán

nttlinh.ald@hue.edu.vn

976273575

23

Nguyễn Ngọc Thắng

Toán

nnthang.ald@hue.edu.vn

0972524009

24

Phạm Thị Khánh Ly

Toán

ptkly.ald@hue.edu.vn

0976120921

25

Đào Văn Phụng

Tin

dvphung.ald@hue.edu.vn

0978935648

26

Lê Sơn

Tin

lson.ald@hue.edu.vn

0386281410

27

Võ Thành Chơn

Tin

vtchon.ald@hue.edu.vn

0984.694394

28

Hồ Thị Trang

Tin

httrang.ald@hue.edu.vn

0374716171

29

Trần Thị Thuý Hạnh

Tin

ttthanh.ald@hue.edu.vn

0978372814

30

Phan Viết Hải

pvhai.ald@hue.edu.vn

0986053479

31

Ngô Thọ

ntho.ald@hue.edu.vn

0353065634

32

Hoàng Minh Thi

hmthi.ald@hue.edu.vn

0774522780

33

Huỳnh Thị Ngân Tâm

htntam.ald@hue.edu.vn

0945297629

34

Phùng Thị Thúy

ptthuy.ald@hue.edu.vn

0384345335

35

Trần Lê Việt

tlviet.ald@hue.edu.vn

0944925352

36

Trương Thị Hồng Hạnh

tthhanh.ald@hue.edu.vn

0984793551

37

Lê Thị Bích Liên

ltblien.ald@hue.edu.vn

0976.915087

38

Nguyễn Hồng Lộc

Hóa

nhloc.ald@hue.edu.vn

0344012107

39

Ngô Thanh Hằng Nga

Hóa

nthnga.ald@hue.edu.vn

0839145295

40

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Hóa

nttnguyen.ald@hue.edu.vn

0935179298

41

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Hóa

ntnanh.ald@hue.edu.vn

0362796218

42

Nguyễn Đình Túy Ngọc

Hóa

ndtngoc.ald@hue.edu.vn

0343059669

43

Trần Thị Đoan Hậu

Hóa

ttdhau.ald@hue.edu.vn

0333536567

44

Phạm Thị Mỹ Trang

Hóa

ptmtrang.ald@hue.edu.vn

0914054779

45

Huỳnh Thị Thanh Tâm

Hóa

htttam.ald@hue.edu.vn

0702761414

46

Đào Thị Thu My

Sinh

dttmy.ald@hue.edu.vn

0379625873

47

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Sinh

ntnbich.ald@hue.edu.vn

0766628898

48

Võ Thị Tuyết Nhung

Sinh

vttnhung.ald@hue.edu.vn

0834909469

49

Lê Thị Phương Mai

Sinh

ltpmai.ald@hue.edu.vn

0353192742

50

Nguyễn Mỹ Hồng Nhung

Sinh

nmhnhung.ald@hue.edu.vn

0886530940

51

Đinh Thị Kim Liên

CN

dtklien.ald@hue.edu.vn

0946929293

52

Trương Thị Trang Thanh

CN

tttthanh.ald@hue.edu.vn

0338488212

53

Nguyễn Thị Diệu

CN

ntdieu.ald@hue.edu.vn

0382142651

54

Phạm Thị Mi Sa

CN

ptmsa.ald@hue.edu.vn

0971435211

55

Võ Đại Thạnh

AV

vdthanh.ald@hue.edu.vn

0839316474

56

Lê Thị Lam Hương

AV

ltlhuong.ald@hue.edu.vn

0972343117

57

Ngô Thị Thu Hằng

AV

ntthang.ald@hue.edu.vn

0944168955

58

Nguyễn Thị Ngọc Anh

AV

ntnanhav.ald@hue.edu.vn

0946899313

59

Đinh Thị Quỳnh Ngân

AV

dtqngan.ald@hue.edu.vn

0935541346

60

Trần Thị Đoan Trang

AV

ttdtrang.ald@hue.edu.vn

0986802105

61

Lê Thị Thùy

AV

ltthuy.ald@hue.edu.vn

0989905949

62

Trần Bá Thùy An

AV

tbtan.ald@hue.edu.vn

0905996355

63

Đặng Thị Ái Lộc

AV

dtaloc.ald@hue.edu.vn

0334419330

64

Tôn Thị Kim Phụng

AV

ttkphung.ald@hue.edu.vn

0948541124

65

Ngô Thị Ngọc Giàu

AV

ntngiau.ald@hue.edu.vn

0979289021

66

Nguyễn Trang Nhung

AV

ntnhung.ald@hue.edu.vn

397075788

67

Huỳnh Thị Ngọc Hương

CD

htnhuong.ald@hue.edu.vn

0913048146

68

Nguyễn Văn Định

CD

nvdinh.ald@hue.edu.vn

0985657046

69

Âu Trường Sơn

CD

atson.ald@hue.edu.vn

0829406651

70

Trần Thị Sen

CD

ttsen.ald@hue.edu.vn

0383642401

71

Trần Thị Trang

Sử

tttrang.ald@hue.edu.vn

0934844809

72

Nguyễn Thị Như

Sử

ntnhu.ald@hue.edu.vn

0942.999.393

73

Nguyễn Thị Thuận

Sử

ntthuan.ald@hue.edu.vn

0367246180

74

Trần Thị Đông Thi

Sử

ttdthi.ald@hue.edu.vn

034.9826.291

75

Trần Lợi

Địa

tloi.ald@hue.edu.vn

0398345195

76

Đặng Trọng Nghĩa

Địa

dtnghia.ald@hue.edu.vn

0912777902

77

Trần Thị Giang

Địa

ttgiang.ald@hue.edu.vn

0382735655

78

Lê Văn Thiện

Địa

lvthien.ald@hue.edu.vn

0359050154

79

Đỗ Văn Em

TDQP

dvem.ald@hue.edu.vn

0905877235

80

Nguyễn Quốc Thành

TDQP

nqthanh.ald@hue.edu.vn

0986780516

81

Lê Hải Dương

TDQP

lhduong.ald@hue.edu.vn

0983573539

82

Nguyễn Xuân Thu

TDQP

nxthu.ald@hue.edu.vn

0985756098

83

Hà Công Thuận

TDQP

hcthuan.ald@hue.edu.vn

0945719255

84

Trần Tuấn Việt

TDQP

ttviet.ald@hue.edu.vn

0947744776

85

Ngô Xuân Huỳnh

TDQP

nxhuynh.ald@hue.edu.vn

0946690099

86

Đậu Quang Hưng

TDQP

dqhung.ald@hue.edu.vn

0985871090

87

Nguyễn Thị Mỹ Linh

TDQP

ntmlinh.ald@hue.edu.vn

0349826003

88

Nguyễn Thị Hạnh

VP

nthanh.ald@hue.edu.vn

0858269286

89

Ngô Thị Minh Hoàng

VP

ntmhoang.ald@hue.edu.vn

0917967161

90

Đinh Thị Ngọc Thủy

VP

dtnthuy.ald@hue.edu.vn

0979027 046

91

Hồ Văn Lượng

VP

hvluong.ald@hue.edu.vn

0989873894

92

Đoàn Thị Thu Loan

VP

dttloan.ald@hue.edu.vn

0962408291

Tải file 1  

Số lượt xem : 494

Các tin khác