Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 08:26 24/09/2020  

Đảng ủy trường THPT An Lương Đông tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2020-2021 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên

Thực hiện Hướng dẫn số 138-HD/BTGTW, ngày 12/6/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên”, Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU, ngày 08/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về việc “Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên” và kế hoạch số 1818/KH-SGDĐT ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc “Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên”. Vào lúc 7h30 ngày 22/9/2020 tại phòng Hội đồng, Đảng uỷ trường THPT An Lương Đông đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2020-2021 cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

   Đồng chí Hà Thị Thanh Trà – Bí thư Đảng ủy được sự ủy quyền của Ban tuyên giáo Huyện ủy làm Báo cáo viên đã trao đổi các nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề, đề cương bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất gồm:

    (1). Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

    (2). Nghị quyết 54 cảu Bộ chính trị và chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

    (3). Thời sự quốc tế, trong nước và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương trong 6 tháng đầu năm 2020;

    (4). Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

    (5). Những vấn đề lịch sử đảng bộ và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

   Nhìn chung, công tác tổ chức, bồi dưỡng chính trị được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. Qua lớp học tập bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2020-2021, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cơ bản nghiêm túc trong việc tiếp thu các nội dung bài giảng, kết thúc lớp học, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đều tham gia viết bài thu hoạch. Lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2020-2021 là một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn trường, có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường trong tình hình mới; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam nói chung và tỉnh nhà nói riêng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo, phát huy truyền thống tốt đẹp và thương hiệu của nhà trường.

   Lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2020-2021 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

Nguồn tin: Đào Văn Phụng

 

Một số hình ảnh bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2020-2021
Số lượt xem : 126

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác