Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 20 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Một số hình ảnh thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường chào mừng ngày NGVN 20-11
Hội thi GV dạy giỏi cấp trường lần này nhằm lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Qua Hội thi nhằm tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó góp phần ...

  • Một số suy nghĩ về văn hóa mạng
    “Văn hóa không chỉ là việc giao lưu giữa các nền văn hóa cũng như sự tương tác qua lại của văn hóa các nước, các khu vực mà văn hóa còn ...

Trang 1/3
1 2 3