Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 09 tháng 08 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện

Một số hình ảnh thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường chào mừng ngày NGVN 20-11
Hội thi GV dạy giỏi cấp trường lần này nhằm lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Qua Hội thi nhằm tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó góp phần ...

  • Một số suy nghĩ về văn hóa mạng
    “Văn hóa không chỉ là việc giao lưu giữa các nền văn hóa cũng như sự tương tác qua lại của văn hóa các nước, các khu vực mà văn hóa còn ...

Trang 1/3
1 2 3